Повернути кошти, покарати злочинцiв


15 лютого 2002 р.
Газета "Сіверщина"

7 лютого конституцiйною бiльшiстю Верховна Рада ухвалила закон про порядок погашення боргiв по банку "Україна". Наскiльки ймовiрно, що борги справдi буде повернуто, а винних покарано? З цього приводу ми розмовляємо з членом Тимчасової слiдчої комiсiї ВР з питань вивчення обставин банкрутства банку "Україна", членом фракцiї Українського Народного Руху Iваном ПОЛЮХОВИЧЕМ.


- Iване Павловичу, на повернення якої суми можуть розраховувати вкладники - фiзичнi особи?

- Усiєї суми, яка була вкладена - як тiльки цей закон вступить у силу i на рахунок поступатимуть кошти.

- А що стосується органiзацiй?

- У першу чергу будуть виплачуватися кошти, що були на рахунках будинкiв сирiт, шкiл, шкiл-iнтернатiв. От до мене зверталися директори шкiл, у яких на рахунку 400, 1000 гривень. Ми прописали це окремим пунктом, щоб їм негайно цi кошти виплатити.

- Звiдки мають взятися кошти для повернення?

- З двох джерел. По-перше, платоспроможнi боржники, якi мають достатньо i фiнансiв, i майна - через Прокуратуру, через суд повиннi будуть повернути кредити, i саме з цих коштiв iтиме основна виплата фiзичним вкладникам. Сьогоднi борг перед ними становить 192 млн. грн.

Другий потiк коштiв - з продажу майна самого банку. Мова йде не про примiщення, а про технiчне обладнання банку. Саме це уточнення було внесено уже в залi, пiд час третього читання.

- Боржникiв банку, якi отримали мiльйоннi кредити i не повернули їх, ваша комiсiя назвала. Чи вiдкрито хоч одну кримiнальну справу?

- Генеральна Прокуратура порушила, по-моєму, 42 кримiнальнi справи, пов'язанi iз неповерненням кредитiв банку "Україна". Iмена депутатiв, причетних до цього, називалися вже кiлька разiв: Волков, Сацюк, Абдулiн та iншi.

Якщо говорити не про наслiдки, а про причини розвалу банку, то за 8 мiсяцiв роботи Слiдчої комiсiї ми побачили механiзм цього розвалу. Протягом 7-8 мiсяцiв 1999 року було видано кредитiв на суму 800 млн. грн., i з них - значнi суми окремим пiдприємствам (наприклад, "Нафтогаз", корпорацiя "Республiка" та iн.). По-моєму, i недосвiдченому фiнансисту одразу було зрозумiло, за термiн, на який вони взяли цi кредити, такi суми повернути неможливо.

- Наскiльки швидко цi кошти можуть бути накопиченi, щоб розпочати повернення?

- Це залежатиме вiд того, як спрацюють правоохороннi органи. За запевненням заступника Генерального прокурора, який був присутнiй на засiданнi нашої комiсiї, справи вже повнiстю розслiдуванi й готовi для розгляду в судi. Це саме тi грошi, на якi ми розраховуємо. Якщо, наприклад, "Нафтогаз" брав кредит 150 млн. грн., то вiн повинен повернути їх у банк. Я вважаю, що це вже просто справа честi правоохоронцiв -повернути цi кошти.

- Ваша Тимчасова слiдча комiсiя мала претензiї до Лiквiдацiйної комiсiї - в чому вони полягали?

- Лiквiдацiйна Комiсiя, яка працювала до сiчня 2002 року, м'яко кажучи, зi своїми обов'язками не справилася, а якщо називати речi своїми словами - то проїдала аж занадто багато грошей. З 72?х мiльйонiв, що поступили на її рахунок на кiнець грудня минулого року вiд боржникiв банку "Україна", на внутрiшнi потреби самої Лiквiдацiйної Комiсiї пiшло… 50 мiльйонiв! I лише 22 мiльйони залишилося на виплату вкладникам.

Наша слiдча комiсiя не могла з цим погодитися. Ми додатково розглянули матерiали, запропонували Нацбанку (а саме вiн займається лiквiдацiєю банку "Україна") звiльнити керiвництво Лiквiдацiйної Комiсiї та розробили законопроект, який, зокрема, убезпечує в майбутньому вiд отаких витрат.

- Наскiльки реально, що кримiнальнi справи будуть доведенi до кiнця i це створить прецедент того, що в майбутньому ситуацiя не повториться?

- Я не можу сказати, як вирiшить суд. Але з громадянської позицiї та з точки зору здорового глузду, звичайно, якщо б пiд такий кредит була Постанова Уряду чи, наприклад, розпорядження Президента (подiбнi документи ми бачили), то повиннi нести свою частку вiдповiдальностi всi, хто причетний до того, що сталося з банком "Україна" - найсильнiшим банком у нашiй державi.

- Це станеться чи, на Вашу думку, судова гiлка влади в Українi ще не настiльки незалежна, щоб дотримуватися винятково закону?

- Я хотiв би, щоб особи, причетнi до розвалу банку "Україна", понесли кримiнальну вiдповiдальнiсть. Але я - реалiст, i, знаючи, якi впливовi люди мали причетнiсть до розкрадання банку "Україна", їх розташування, так би мовити, в таблицi рангiв впливу i на суди, i на Генеральну прокуратуру, сумнiваюся, що винуватцi понесуть кримiнальну вiдповiдальнiсть.Содержание сайта


Webmaster: TedIr
[http://tedir.narod.ru]
bankukr@torba.com


Используются технологии uCoz