ƒ≥ло банку "”крањна" - п≥д контроль вкладник≥в

29.01.2002
"—≥льськ≥ ¬≥ст≥", N 11

«верненн¤ миргородських вкладник≥в банку Ђ”крањнаї

√оловному редактору газети
Ђ—≥льськ≥ в≥ст≥ї
≤. —подаренку


Ўановний ≤ване ¬асильовичу!

«вертаЇмос¤ до ¬ас за дорученн¤м 720 мешканц≥в м. ћиргорода та ћиргородського району, ¤к≥ Ї вкладниками збанкрут≥лого банку Ђ”крањнаї ≥ ¤к≥ дос≥ не отримали своњх законних заощаджень. 5 липн¤ 2001 року у ћиргород≥ створено √ромадський ком≥тет по захисту обкрадених вкладник≥в банку Ђ”крањнаї, ¤кий уз¤в на себе нелегку м≥с≥ю по поверненню люд¤м њхн≥х заощаджень. ћ≥сцева влада довго не хот≥ла реЇструвати цей ком≥тет, бо ≥з самого початку в≥н називав ≥мена тих, хто був причетний до банкрутства сел¤нського банку ≥ хто роз≥крав людськ≥ грош≥.

ƒ¤кувати Ђ—≥льським в≥ст¤мї, ми д≥зналис¤ правду про те, хто ≥ ¤к банк Ђ”крањнаї нищив ≥ хто уникаЇ в≥дпов≥дальност≥ дотепер.  ≥лька раз≥в ми п≥кетували прим≥щенн¤ ћиргородського м≥ськвиконкому ≥ райдержадм≥н≥страц≥њ з метою привернути увагу до нашоњ проблеми, але влада ви¤вилас¤ до цього байдужою. ƒ≥йшло нав≥ть до того, що 22 серпн¤ 2001 року миргородський м≥ський голова ќ. ѕаутов звернувс¤ до суду ≥з за¤вою про заборону проведенн¤ збор≥в вкладник≥в банку Ђ”крањнаї, ¤к≥ були запланован≥ на 24 серпн¤. ≤ суд, ¤к це не дивно, задовольнив цю за¤ву, посилаючись на п. 2 ”казу презид≥њ ¬ерховноњ –ади —–—– Ђѕор¤док орган≥зац≥њ ≥ проведенн¤ збор≥в, м≥тинг≥в, вуличних поход≥в ≥ демонстрац≥й в —–—–ї. ћабуть, голова ћиргородського м≥ського суду ¬.  уцин тримала своњ грош≥ в ≥ншому банку, ≥ бол≥ сотень вкладник≥в Ђ”крањниї њњ не переконали. Ѕ≥льше того, добропор¤дних громад¤н, ¤к≥ планували на ƒень Ќезалежност≥ провести своњ збори, зробили потенц≥йними правопорушниками, заборонивши њм збиратис¤. ” даний час р≥шенн¤ миргородського суду оскаржуЇтьс¤ в касац≥йному пор¤дку.

јле справа не в цьому.
ѕ≥сл¤ семи м≥с¤ц≥в пост≥йних звернень у найвищ≥ державн≥ ≥нстанц≥њ, до найвищих посадових ос≥б ми зрозум≥ли, що потр≥бно обТЇднувати зусилл¤ ус≥х обкрадених вкладник≥в банку Ђ”крањнаї. Ќа вс≥ наш≥ зверненн¤ ми отримали стандартн≥ в≥дписки в≥д л≥кв≥датора, ≥ њх у нас назбиралас¤ ц≥ла папка. јле н≥хто не сказав, коли ж нарешт≥ вкладникам повн≥стю повернуть њхн≥ заощадженн¤ ≥ чи в≥дшкодують завдан≥ моральн≥ ≥ матер≥альн≥ збитки люд¤м. ƒо реч≥, б≥льш≥сть ≥з них Ч це пенс≥онери та ≥нвал≥ди, ¤к≥ по коп≥йц≥ складали своњ заощадженн¤: хто на л≥куванн¤, хто на смерть. ƒо реч≥, де¤к≥ ≥з вкладник≥в уже померли, так ≥ не дочекавшись поверненн¤ своњх вклад≥в. “ому ≥нш≥ чекати не можуть ≥ закликають своњх брат≥в по нещастю до активних д≥й.

Ќа останн≥х зборах вкладник≥в банку Ђ”крањнаї, ¤к≥ пройшли у ћиргород≥ 18 с≥чн¤ ц. р., було вир≥шено ≥н≥ц≥ювати створенн¤ ¬сеукрањнського громадського ком≥тету по захисту обкрадених вкладник≥в банку Ђ”крањнаї ≥ звернутис¤ до газети Ђ—≥льськ≥ в≥ст≥ї з проханн¤м п≥дтримати ≥ оприлюднити нашу ≥н≥ц≥ативу. Ќасамперед, ми хочемо налагодити контакти ≥з аналог≥чними √ромадськими ком≥тетами чи ≥н≥ц≥ативними групами ≥ сп≥льно в≥дстоювати наш≥ права. ” звТ¤зку з цим просимо пом≥стити у ¬аш≥й газет≥ адресу нашого √ромадського ком≥тету та контактн≥ телефони ≥ дал≥ тримати на громадському контрол≥ цю важливу тему.  олись ваш≥ читач≥ захистили в≥д чиновницького свав≥лл¤ народну газету, тож, гадаЇмо, вона в боргу не залишитьс¤ ≥ перед обкраденими вкладниками банку Ђ”крањнаї, ¤к≥ теж п≥знали на соб≥ це свав≥лл¤.

« повагою ¬≥ктор  ќ«ќ–≤«,
голова √ромадського ком≥тету по захисту прав вкладник≥в банку Ђ”крањнаї,
м. ћиргород, вул.  ашинського, 6-а, тел. (05355) 5-24-14.
ѕрезиденту ”крањни Ћ.  учм≥,
√олов≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни ≤. ѕлющу,
ѕремТЇр-м≥н≥стру ”крањни ј.  ≤наху

16 с≥чн¤ 2002 року минуло р≥вно с≥м м≥с¤ц≥в з того часу, ¤к ѕравл≥нн¤м Ќац≥онального банку ”крањни було оголошено про банкрутство банку Ђ”крањнаї ≥ запроваджено процедуру його л≥кв≥дац≥њ, ¤ка триваЇ й дос≥. «а цей час з ваших уст ми чули безл≥ч об≥ц¤нок про необх≥дн≥сть ¤кнайшвидшого поверненн¤ наших вклад≥в та оперативного розсл≥дуванн¤ причин банкрутства одного з найб≥льших банк≥в. јле незважаючи на наш≥ неодноразов≥ зверненн¤ до вас, незважаючи на протести ≥ обуренн¤ тис¤ч громад¤н, ¤к≥ стали жертвами навколобанк≥вськоњ афери, на сьогодн≥шн≥й день вами н≥чого не зроблено дл¤ того, аби повернути вкладникам банку Ђ”крањнаї њхн≥ законн≥ заощадженн¤ та прит¤гнути до в≥дпов≥дальност≥ тих ос≥б, що винн≥ у його банкрутств≥.

500 гривень, виплачених нам ≥з ‘онду гарантуванн¤ вклад≥в ф≥зичних ос≥б, дл¤ нас залишаютьс¤ слабкою вт≥хою, адже у нас в≥д≥брали набагато б≥льше. ј головне Ч у нас в≥д≥брали в≥ру у пор¤дн≥сть ≥ справедлив≥сть украњнськоњ влади, ¤ка практично залишила своњх громад¤н напризвол¤ще. ≤з цього можна зробити висновок, що, або ви, ¤к кер≥вники держави, теж причетн≥ до пограбуванн¤ банку Ђ”крањнаї, або ви св≥домо покриваЇте винних у його банкрутств≥. ≤мена де¤ких з цих ос≥б уже неодноразово називалис¤ у засобах масовоњ ≥нформац≥њ, але жоден з них дос≥ не пон≥с заслуженого покаранн¤. Ѕ≥льше того: до цього часу оф≥ц≥йно не оприлюднен≥ ≥мена ус≥х пол≥тик≥в ≥ б≥знесмен≥в, ¤к≥ так чи ≥накше були причетн≥ до банкрутства банку Ђ”крањнаї ≥ зараз чин¤ть перешкоди сл≥дству. «наючи про те, що розсл≥дуванн¤ резонансних справ в ”крањн≥ може т¤гнутис¤ роками, ми переконан≥, що справжн≥ винуватц≥ банкрутства Ђ”крањниї, серед ¤ких Ї ≥ к≥лька народних депутат≥в, так ≥ не будуть покаран≥. ѕринаймн≥ за тепер≥шньоњ влади.

“ому ми, обкраден≤ вкладники банку Ђ”краѓнаї, бачимо своЇ завдання не т≥льки в тому, щоб добиватис¤ поверненн¤ своњх законних заощаджень, а ≥ в тому, щоб шл¤хом вибор≥в зм≥нити в ”крањн≥ ≥снуючу систему влади ≥ обрати в органи влади тих людей, ¤к≥ справд≥ будуть в≥дстоювати ≥нтереси своњх виборц≥в, а не своњ власн≥ ≥нтереси.

–азом з цим ми продовжуЇмо напол¤гати на своњх вимогах щодо негайного поверненн¤ наших заощаджень ≥ повного оприлюдненн¤ результат≥в роботи сл≥дчоњ ком≥с≥њ ¬ерховноњ –ади, ¤ка розсл≥дувала причини банкрутства банку Ђ”крањнаї. ћи висловлюЇмо сол≥дарн≥сть ≥з вкладниками м. Ћьвова, ¤к≥ активно борютьс¤ за своњ права, ≥ дл¤ координац≥њ наших д≥й ≥н≥ц≥юЇмо створенн¤ ¬сеукрањнського √ромадського ком≥тету по захисту прав обкрадених вкладник≥в банку Ђ”крањнаї. « ц≥Їю метою ми звертаЇмос¤ до всеукрањнських засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ ≥ просимо п≥дтримати нашу ≥н≥ц≥ативу.

ћи в≥римо, що рано чи п≥зно справедлив≥сть переможе. ј з нею переможе ≥ ”крањна.

”хвалено на зборах вкладник≥в банку Ђ”крањнаї 18.01.2002 р.

√олова √ромадського ком≥тету по захисту прав вкладник≥в банку Ђ”крањнаї
¬.  ќ«ќ–≤«.

„лени √ромадського ком≥тету: всього 234 особи.—одержание сайта
bankukr@torba.com


Используются технологии uCoz